Loạt tranh tả thực cực đẹp về Việt Nam một thế kỷ trước

Loạt tranh tả thực cực đẹp về Việt Nam một thế kỷ trước

Những bức tranh tả thực tuyệt đẹp của các họa sĩ trong và ngoài nước thực hiện đầu thế kỷ 20 đem lại cái...
Trường đại học gần 100 năm tuổi cổ kính ở Hà Nội

Trường đại học gần 100 năm tuổi cổ kính ở Hà Nội

Lại đấu giá tranh của họa sư Nam Sơn

Lại đấu giá tranh của họa sư Nam Sơn

Chuyện về nhà thiết nội thất đầu tiên của Việt Nam - Trịnh Hữu Ngọc

Chuyện về nhà thiết nội thất đầu tiên của Việt Nam - Trịnh Hữu Ngọc

Tranh vẽ khỏa thân của Nam Sơn đấu giá hơn 1,3 triệu đô la Hồng Kông

Tranh vẽ khỏa thân của Nam Sơn đấu giá hơn 1,3 triệu đô la Hồng Kông

Chủ tịch Hội Mỹ thuật: Trường Mỹ thuật phải là chuẩn mực đào tạo về thẩm mỹ

Chủ tịch Hội Mỹ thuật: Trường Mỹ thuật phải là chuẩn mực đào tạo về thẩm mỹ

Chuyện gì đằng sau 'hài kịch' bức phù điêu có hình hiệu trưởng ở Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam?

Chuyện gì đằng sau 'hài kịch' bức phù điêu có hình hiệu trưởng ở Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam?

Ồn ào quanh bức phù điêu 'rất giống' Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Ồn ào quanh bức phù điêu 'rất giống' Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm 'Đời hoa' của danh họa Lê Phổ được đấu giá trên 800 triệu đồng

Tác phẩm 'Đời hoa' của danh họa Lê Phổ được đấu giá trên 800 triệu đồng

Trường Mỹ thuật Đông Dương - kết quả của cuộc hạnh ngộ kỳ diệu và bất ngờ

Trường Mỹ thuật Đông Dương - kết quả của cuộc hạnh ngộ kỳ diệu và bất ngờ

'Chọn' thu hơn 2 tỷ đồng sau phiên đấu giá số 24

'Chọn' thu hơn 2 tỷ đồng sau phiên đấu giá số 24

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Họa sư Nam Sơn và Hội ngộ văn hóa Đông - Tây

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Họa sư Nam Sơn và Hội ngộ văn hóa Đông - Tây

Phù điêu có giá trị quý thời mỹ thuật Đông Dương bị 'nhốt': Kêu gọi và chung tay 'GIẢI CỨU'

Phù điêu có giá trị quý thời mỹ thuật Đông Dương bị 'nhốt': Kêu gọi và chung tay 'GIẢI CỨU'

Giải cứu phù điêu mỹ thuật Đông Dương bị mắc kẹt

Giải cứu phù điêu mỹ thuật Đông Dương bị mắc kẹt