Web nhathuoc18.com bán thuốc trái phép bị đề nghị xử lý

Web nhathuoc18.com bán thuốc trái phép bị đề nghị xử lý

Khó kiểm soát chất lượng bán hàng cấm trên mạng

Khó kiểm soát chất lượng bán hàng cấm trên mạng

Xử phạt hơn 116 triệu đồng với cơ sở kinh doanh hàng 'nhạy cảm', thực phẩm chức năng nhập lậu

Xử phạt hơn 116 triệu đồng với cơ sở kinh doanh hàng 'nhạy cảm', thực phẩm chức năng nhập lậu

Phát hiện vi phạm trong thương mại điện tử

Phát hiện vi phạm trong thương mại điện tử

Phát hiện loạt sản phẩm 'nhạy cảm' không được phép lưu hành tại cơ sở ở Hà Nội

Phát hiện loạt sản phẩm 'nhạy cảm' không được phép lưu hành tại cơ sở ở Hà Nội

Website nhathuoc18.com: Buôn bán hàng cấm, niêm yết giá thuốc cao gấp 10 lần

Website nhathuoc18.com: Buôn bán hàng cấm, niêm yết giá thuốc cao gấp 10 lần

Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc cường dương, nước hoa gợi tình trái phép ở Hà Nội

Xử lý vi phạm của nhathuoc18.com

Sử dụng website kinh doanh hàng cấm, cơ sở bị phạt gần 120 triệu đồng