Cô giáo lùi xe trong sân trường khiến học sinh tử vong là đang tập lái

Cô giáo lùi xe trong sân trường khiến học sinh tử vong là đang tập lái

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Giáo viên đi ô tô trong trường đâm chết học sinh: Giám đốc Sở chỉ đạo nóng

Giáo viên đi ô tô trong trường đâm chết học sinh: Giám đốc Sở chỉ đạo nóng

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường chèn lên người 2 học sinh, 1 em tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường chèn lên người 2 học sinh, 1 em tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Thầy giáo lùi ô tô khiến một học sinh tử vong

Thầy giáo lùi ô tô khiến một học sinh tử vong

Thầy giáo lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Thầy giáo lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Sơn La: Tai nạn thương tâm khi thầy giáo lùi xe trong sân trường

Sơn La: Tai nạn thương tâm khi thầy giáo lùi xe trong sân trường

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm chết học sinh

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm chết học sinh

Giáo viên lùi ô tô trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Giáo viên lùi ô tô trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Sơn La: Giáo viên đi ô tô đâm học sinh tử vong trong trường

Sơn La: Giáo viên đi ô tô đâm học sinh tử vong trong trường