Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong

Thầy giáo lùi ô tô khiến một học sinh tử vong

Thầy giáo lùi ô tô khiến một học sinh tử vong

Thầy giáo lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Thầy giáo lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm chết học sinh

Giáo viên lùi xe trong sân trường làm chết học sinh

Giáo viên lùi ô tô trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Giáo viên lùi ô tô trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong

Giáo viên đi ô tô trong trường đâm chết học sinh: Giám đốc Sở chỉ đạo nóng

Giáo viên đi ô tô trong trường đâm chết học sinh: Giám đốc Sở chỉ đạo nóng

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường chèn lên người 2 học sinh, 1 em tử vong

Sơn La: Giáo viên lùi xe trong sân trường chèn lên người 2 học sinh, 1 em tử vong

Sơn La: Tai nạn thương tâm khi thầy giáo lùi xe trong sân trường

Sơn La: Tai nạn thương tâm khi thầy giáo lùi xe trong sân trường

Sơn La: Giáo viên đi ô tô đâm học sinh tử vong trong trường

Sơn La: Giáo viên đi ô tô đâm học sinh tử vong trong trường