Bắt 3 phụ nữ và người đàn ông vác dao chặt hàng trăm cây keo vì mâu thuẫn

Bắt 3 phụ nữ và người đàn ông vác dao chặt hàng trăm cây keo vì mâu thuẫn

Chặt phá gần 1.000 gốc keo hàng xóm để trả thù

Chặt phá gần 1.000 gốc keo hàng xóm để trả thù

2 vợ chồng phá vườn keo của hàng xóm để 'trút giận'

2 vợ chồng phá vườn keo của hàng xóm để 'trút giận'

Chặt phá gần 1.000 cây keo của hàng xóm để trả thù

Chặt phá gần 1.000 cây keo của hàng xóm để trả thù

Hai phụ nữ rủ bạn đi chặt hạ vườn keo nhà hàng xóm để trả thù

Hai phụ nữ rủ bạn đi chặt hạ vườn keo nhà hàng xóm để trả thù

Chỉ vì mâu thuẫn chăn thả trâu bò, vác dao chặt gần 1.000 gốc keo

Chỉ vì mâu thuẫn chăn thả trâu bò, vác dao chặt gần 1.000 gốc keo

Tạm giữ 4 đối tượng chặt phá hàng ngàn cây keo chỉ để hả giận

Tạm giữ 4 đối tượng chặt phá hàng ngàn cây keo chỉ để hả giận

Chặt phá gần 900 cây keo vì thù tức

Chặt phá gần 900 cây keo vì thù tức

Trả thù hàng xóm, 4 đối tượng phá hoại gần 1.000 cây keo

Trả thù hàng xóm, 4 đối tượng phá hoại gần 1.000 cây keo