Thanh âm mới Minh Cầm

Thanh âm mới Minh Cầm

Minh Cầm là xã vùng cao của huyện miền núi Ba Chẽ, có 5 thôn, với 142 hộ gồm 584 nhân khẩu, trong đó người...