Xét xử lưu động 5 vụ án ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội huyện Quế Phong

Xét xử lưu động 5 vụ án ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội huyện Quế Phong

Chèo thuyền ra đập thủy lợi chơi, hai anh em ruột chết đuối thương tâm

Chèo thuyền ra đập thủy lợi chơi, hai anh em ruột chết đuối thương tâm

Tắm hồ, hai anh em đuối nước thương tâm

Tắm hồ, hai anh em đuối nước thương tâm

Đắk Nông: Rủ nhau tắm hồ, hai anh em ruột tử vong thương tâm

Đắk Nông: Rủ nhau tắm hồ, hai anh em ruột tử vong thương tâm

Rủ nhau ra hồ chơi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra hồ chơi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm đập thủy lợi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm đập thủy lợi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra hồ thủy lợi tắm, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ thủy lợi tắm, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Đắk Nông: Hai cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Đắk Nông: Hai cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Xuống tắm ở hồ nước sâu, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Xuống tắm ở hồ nước sâu, 2 anh em ruột đuối nước tử vong

Thương tâm: 2 anh em ruột đuối nước ở hồ thủy lợi

Thương tâm: 2 anh em ruột đuối nước ở hồ thủy lợi

Hai anh em đuối nước dưới hồ thủy lợi

Hai anh em đuối nước dưới hồ thủy lợi

Đăk Nông: Hai người trong một gia đình tử vong do đuối nước

Đăk Nông: Hai người trong một gia đình tử vong do đuối nước

Hai anh em ruột chết đuối thương tâm

Hai anh em ruột chết đuối thương tâm

Chèo thuyền trên đập thủy lợi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Chèo thuyền trên đập thủy lợi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Hai nạn nhân trong một gia đình tử vong do đuối nước

Hai nạn nhân trong một gia đình tử vong do đuối nước