Quảng Trị: Người dân phát hiện bò tót đang kiếm ăn tại rẫy

Quảng Trị: Người dân phát hiện bò tót đang kiếm ăn tại rẫy

Có khoảng 2-3 cá thể bò tót được người dân phát hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng...