Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác du lịch đi vào thực chất

Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác du lịch đi vào thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam, Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh

Đưa quan hệ Việt Nam, Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Chùm ảnh: Sôi động lễ hội Việt Nam tại Kanagawa

Chùm ảnh: Sôi động lễ hội Việt Nam tại Kanagawa

'Cảm nhận Việt Nam' tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

'Cảm nhận Việt Nam' tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Đối thoại Chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC

Đối thoại Chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC