Công nghệ 24h: iPhone XL sẽ có 3 camera sau

Công nghệ 24h: iPhone XL sẽ có 3 camera sau

Còn đến 9 tháng nữa Apple mới giới thiệu mẫu iPhone tiếp theo, nhưng những hình ảnh rò rỉ đã xuất hiện liên...