Việt Nam - Nga: Hoạch định những bước đi trong tương lai

Việt Nam - Nga: Hoạch định những bước đi trong tương lai

Thủ tướng Medevedev: Nga tiếp tục hợp tác với Việt Nam về năng lượng

Thủ tướng Medevedev: Nga tiếp tục hợp tác với Việt Nam về năng lượng

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam

Anh hùng Phạm Tuân kể lại kỷ niệm không quên khi bay lên vũ trụ

Anh hùng Phạm Tuân kể lại kỷ niệm không quên khi bay lên vũ trụ

Giai điệu tự hào 2018: Những khoảnh khắc tạc vào năm tháng

Giai điệu tự hào 2018: Những khoảnh khắc tạc vào năm tháng

TTKHVH Nga 15 năm thúc đẩy hợp tác văn hóa-giáo dục Nga – Việt

TTKHVH Nga 15 năm thúc đẩy hợp tác văn hóa-giáo dục Nga – Việt

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho lao động di cư

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho lao động di cư

Việt Nam tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế 'Army Games 2018' tại Liên bang Nga

Việt Nam tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế 'Army Games 2018' tại Liên bang Nga