Cây hoa giấy cổ thụ đỏ rực khoảnh trời: Ai đến Lý Sơn cũng check-in

Cây hoa giấy cổ thụ đỏ rực khoảnh trời: Ai đến Lý Sơn cũng check-in

Hiện cây hoa giấy có chiều cao hơn 7m, chiều cao ước chừng 3m, tán tròn và rộng khoảng 5m che phủ cả góc...