Lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ: Cẩn trọng, tránh sai sót

Lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ: Cẩn trọng, tránh sai sót

'Có thể lúc đại hội, chúng ta lựa chọn đúng người, nhưng sau đó mới nảy sinh những sai phạm, tiêu cực. Do...
Sáng tạo phát triển nông nghiệp của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc còn nguyên giá trị trong xây dựng nông thôn mới

Sáng tạo phát triển nông nghiệp của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc còn nguyên giá trị trong xây dựng nông thôn mới

Nhìn lại lịch sử dân tộc trong chương trình ''Vinh quang Tổ quốc''

Nhìn lại lịch sử dân tộc trong chương trình ''Vinh quang Tổ quốc''

Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm chống lại 'virus trì trệ'?

Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm chống lại 'virus trì trệ'?

Hà Nam tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên giáo

Hà Nam tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên giáo

Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng thông qua giám sát, phản biện

Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng thông qua giám sát, phản biện

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn kiện Đại hội XIII cần làm rõ: 100 năm lập nước, đời sống người dân thế nào?

Văn kiện Đại hội XIII cần làm rõ: 100 năm lập nước, đời sống người dân thế nào?

Bí thư luân chuyển được 'tín nhiệm rất cao'

Bí thư luân chuyển được 'tín nhiệm rất cao'

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân

Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Cán bộ cấp chiến lược có uy tín mới quy tụ được người tài

Cán bộ cấp chiến lược có uy tín mới quy tụ được người tài

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: 'Gương mẫu, đi đầu' không chỉ là trách nhiệm

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: 'Gương mẫu, đi đầu' không chỉ là trách nhiệm

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội'

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp, hoàn thiện sách 'Đảng bộ Hà Tĩnh qua các kỳ đại hội'

Báo chí, truyền thông Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại

Báo chí, truyền thông Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại

'Tết Độc Lập': Xúc động, tự hào nhớ lại trang sử hào hùng của dân tộc

'Tết Độc Lập': Xúc động, tự hào nhớ lại trang sử hào hùng của dân tộc

Xuất bản sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945- thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX'

Xuất bản sách 'Cách mạng Tháng Tám 1945- thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ XX'

Sưu tầm và phát huy di sản của các nhà sử học Việt Nam

Sưu tầm và phát huy di sản của các nhà sử học Việt Nam

Hội thảo khoa học 'Hoạt động và đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam'

Hội thảo khoa học 'Hoạt động và đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam'

Hội thảo khoa học về đồng chí Phạm Hữu Lầu

Hội thảo khoa học về đồng chí Phạm Hữu Lầu

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: 'Dấu hiệu tốt về sự dân chủ trong Đảng'

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: 'Dấu hiệu tốt về sự dân chủ trong Đảng'

TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG (Số 5-2020) (Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

Lựa chọn cán bộ: 'Ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu'

Lựa chọn cán bộ: 'Ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu'

Lựa chọn cán bộ: 'Ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu'

Lựa chọn cán bộ: 'Ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu'

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Học Bác để trở thành 'thợ khéo' khi dùng cán bộ

Học Bác để trở thành 'thợ khéo' khi dùng cán bộ

Chương trình nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người' lắng sâu niềm xúc động...

Chương trình nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người' lắng sâu niềm xúc động...

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật 'Đẹp nhất tên Người'

Tư tưởng của Bác Hồ về văn hóa vẫn luôn là 'sợi chỉ đỏ'

Tư tưởng của Bác Hồ về văn hóa vẫn luôn là 'sợi chỉ đỏ'

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chìa khóa vạn năng đưa đất nước tiến lên

Chìa khóa vạn năng đưa đất nước tiến lên

Lãnh đạo không tu dưỡng sẽ trở thành 'tù binh' của thoái hóa, biến chất

Lãnh đạo không tu dưỡng sẽ trở thành 'tù binh' của thoái hóa, biến chất

Đảng chân chính cầm quyền - đoàn kết là cách mạng

Đảng chân chính cầm quyền - đoàn kết là cách mạng

Đoàn kết - ngọn nguồn của sức mạnh

Đoàn kết - ngọn nguồn của sức mạnh

Hiện thực hóa lời dặn của Bác

Hiện thực hóa lời dặn của Bác

Vận dụng tư tưởng của Lênin về kỷ luật sắt để chống tham nhũng, tiêu cực

Vận dụng tư tưởng của Lênin về kỷ luật sắt để chống tham nhũng, tiêu cực

12 cựu quan chức không trả nhà công vụ: 'Phải cưỡng chế thì thật xấu hổ'

12 cựu quan chức không trả nhà công vụ: 'Phải cưỡng chế thì thật xấu hổ'

Phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng

Phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng

Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Hà Nội đang đứng trước vận hội mới

Hà Nội đang đứng trước vận hội mới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phải đặt công tác tuyên giáo ngang hàng với phát triển kinh tế

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phải đặt công tác tuyên giáo ngang hàng với phát triển kinh tế

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải cổ vũ những nhân tố mới, gạt bỏ tư tưởng 'giữ mình' trước đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải cổ vũ những nhân tố mới, gạt bỏ tư tưởng 'giữ mình' trước đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải được đặt ở vị trí ngang hàng với kinh tế-xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải được đặt ở vị trí ngang hàng với kinh tế-xã hội

Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Lan tỏa các giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh