Giảm chuyển tuyến ngoạn mục nhờ đề án bệnh viện vệ tinh

Giảm chuyển tuyến ngoạn mục nhờ đề án bệnh viện vệ tinh

Khó khăn đưa kỹ thuật cao về y tế cơ sở

Khó khăn đưa kỹ thuật cao về y tế cơ sở

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 140 phát hành ngày 22/11/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 140 phát hành ngày 22/11/2018

Bệnh viện vệ tinh - từng bước giảm quá tải các bệnh viện

Bệnh viện vệ tinh - từng bước giảm quá tải các bệnh viện

Bệnh viện vệ tinh đã phát triển rộng khắp các tỉnh, thành

Bệnh viện vệ tinh đã phát triển rộng khắp các tỉnh, thành

Đề án Bệnh viện vệ tinh: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Đề án Bệnh viện vệ tinh: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Đề án bệnh viện vệ tinh: Giảm tải tuyến trên, tăng năng lực tuyến dưới

Đề án bệnh viện vệ tinh: Giảm tải tuyến trên, tăng năng lực tuyến dưới

Người bệnh đã bớt được nỗi lo phải 'khăn gói' về Hà Nội

Người bệnh đã bớt được nỗi lo phải 'khăn gói' về Hà Nội

Bước đột phá cho y tế cơ sở

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Bệnh nhân chuyển tuyến còn dưới 5%

Bệnh nhân chuyển tuyến còn dưới 5%

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trung ương

Bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trung ương

Cuối tháng 9, sẽ có vaccine ComBE Five thay thế Quinvaxem

Cuối tháng 9, sẽ có vaccine ComBE Five thay thế Quinvaxem

Vụ việc 42 người dân phát hiện nhiễm HIV: Ông y sỹ làng vô can

Vụ việc 42 người dân phát hiện nhiễm HIV: Ông y sỹ làng vô can

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS: Dịch tễ, đường lây HIV ở Phú Thọ đặc biệt

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS: Dịch tễ, đường lây HIV ở Phú Thọ đặc biệt

Thanh Hóa: Khoa Ung bướu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đi vào hoạt động

Thanh Hóa: Khoa Ung bướu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đi vào hoạt động

Bệnh viện E mở 'vệ tinh' thứ 3 tại Hà Tĩnh

Bệnh viện E mở 'vệ tinh' thứ 3 tại Hà Tĩnh

Hà Nội: Thêm 13 bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính trong năm 2018

Hà Nội: Thêm 13 bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính trong năm 2018