Bệnh viện vệ tinh - từng bước giảm quá tải các bệnh viện

Bệnh viện vệ tinh - từng bước giảm quá tải các bệnh viện

Bệnh viện vệ tinh đã phát triển rộng khắp các tỉnh, thành

Bệnh viện vệ tinh đã phát triển rộng khắp các tỉnh, thành

Đề án Bệnh viện vệ tinh: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Đề án Bệnh viện vệ tinh: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao cho bệnh viện vệ tinh

Nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao cho bệnh viện vệ tinh

Hơn 85% bệnh viện vệ tinh giảm tỷ lệ chuyển tuyến

Hơn 85% bệnh viện vệ tinh giảm tỷ lệ chuyển tuyến

Đề án bệnh viện vệ tinh từng bước giảm quá tải cho nhiều bệnh viện

Đề án bệnh viện vệ tinh từng bước giảm quá tải cho nhiều bệnh viện

Đề án bệnh viện vệ tinh - lợi cả đôi đường

Đề án bệnh viện vệ tinh - lợi cả đôi đường

Đề án bệnh viện vệ tinh: Giảm tải tuyến trên, tăng năng lực tuyến dưới

Đề án bệnh viện vệ tinh: Giảm tải tuyến trên, tăng năng lực tuyến dưới

Bước đột phá cho y tế cơ sở

Đưa kỹ thuật cao về cơ sở y tế tuyến dưới: Còn khó khăn phía trước

Đưa kỹ thuật cao về cơ sở y tế tuyến dưới: Còn khó khăn phía trước

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Phát triển bệnh viện vệ tinh tới xã, phường

Phát triển bệnh viện vệ tinh tới xã, phường

Bệnh nhân chuyển tuyến còn dưới 5%

Bệnh nhân chuyển tuyến còn dưới 5%

Bộ trưởng Bộ Y tế 'bày kế' giảm tải tuyến trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế 'bày kế' giảm tải tuyến trung ương

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Được tuyến trên 'cầm tay chỉ việc', tỷ lệ tai biến giảm ở tuyến dưới

Được tuyến trên 'cầm tay chỉ việc', tỷ lệ tai biến giảm ở tuyến dưới

Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã ghép được tạng, làm các kỹ thuật cao

Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã ghép được tạng, làm các kỹ thuật cao

Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh

Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh

Bộ trưởng Y tế: Nguyên nhân quá tải một phần do tư duy bệnh nhân càng đông càng vui của các bệnh viện

Bộ trưởng Y tế: Nguyên nhân quá tải một phần do tư duy bệnh nhân càng đông càng vui của các bệnh viện

Bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trung ương

Bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các bệnh viện tuyến dưới đã có thể ghép tạng thành công

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các bệnh viện tuyến dưới đã có thể ghép tạng thành công

23 bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho 138 bệnh viện vệ tinh

23 bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho 138 bệnh viện vệ tinh

Giảm 50% tỷ lệ chuyển tuyến chuyên ngành tim mạch

Giảm 50% tỷ lệ chuyển tuyến chuyên ngành tim mạch