Tin được không, Trung Quốc sắp hoàn thành 'Mặt trời nhân tạo' đạt sức nóng 100 triệu độ C

Tin được không, Trung Quốc sắp hoàn thành 'Mặt trời nhân tạo' đạt sức nóng 100 triệu độ C

'Mặt trời nhân tạo' của Trung Quốc sẽ đạt 100 triệu độ C và đánh dấu mốc quan trọng cho phản ứng tổng hợp...
Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Trung Quốc vừa chế thành công 'mặt trời nhân tạo', nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Trung Quốc vừa chế thành công 'mặt trời nhân tạo', nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Trung Quốc: Mặt trời nhân tạo nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Trung Quốc: Mặt trời nhân tạo nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Trung Quốc thử nghiệm 'mặt trời nhân tạo'

Trung Quốc thử nghiệm 'mặt trời nhân tạo'

Trung Quốc sắp có mặt trời giả nóng hơn 'hàng xịn'

Trung Quốc sắp có mặt trời giả nóng hơn 'hàng xịn'

Kinh ngạc Mặt trời nhân tạo có thể đạt đến 100 triệu độ C của Trung Quốc

Trung Quốc đột phá công nghệ nhờ 'Mặt trời nhân tạo'