Có cần thiết phải đưa con đi xét nghiệm sán lợn hàng loạt?

Có cần thiết phải đưa con đi xét nghiệm sán lợn hàng loạt?

Clip: Nửa đêm bế con xếp hàng trong mưa rét chờ xét nghiệm sán lợn

Clip: Nửa đêm bế con xếp hàng trong mưa rét chờ xét nghiệm sán lợn

Giáo viên trường Thanh Khương khóc nức nở khi nhiễm sán lợn

Giáo viên trường Thanh Khương khóc nức nở khi nhiễm sán lợn

Hàng trăm em nhỏ xếp hàng trong mưa rét đợi xét nghiệm sán lợn từ 3h sáng

Hàng trăm em nhỏ xếp hàng trong mưa rét đợi xét nghiệm sán lợn từ 3h sáng

Người dân Bắc Ninh lại bồng con xếp hàng từ 3h sáng chờ xét nghiệm sán lợn

Người dân Bắc Ninh lại bồng con xếp hàng từ 3h sáng chờ xét nghiệm sán lợn

Hàng trăm người dân Bắc Ninh đội mưa, xếp hàng từ quá nửa đêm để chờ xét nghiệm sán lợn

Hàng trăm người dân Bắc Ninh đội mưa, xếp hàng từ quá nửa đêm để chờ xét nghiệm sán lợn

Nửa đêm, hàng trăm người xếp hàng đưa con đi xét nghiệm sán lợn

Nửa đêm, hàng trăm người xếp hàng đưa con đi xét nghiệm sán lợn

Cả nhà xếp hàng từ đêm để chờ xét nghiệm sán lợn cho con

Cả nhà xếp hàng từ đêm để chờ xét nghiệm sán lợn cho con

Dân Bắc Ninh đổ lên Hà Nội, xếp hàng từ 3h chờ xét nghiệm sán lợn

Dân Bắc Ninh đổ lên Hà Nội, xếp hàng từ 3h chờ xét nghiệm sán lợn

3 giờ sáng dân Bắc Ninh xếp hàng trong mưa rét chờ xét nghiệm sán lợn

3 giờ sáng dân Bắc Ninh xếp hàng trong mưa rét chờ xét nghiệm sán lợn

Phụ huynh 'rụng rời chân tay' khi biết con dương tính với sán lợn

Phụ huynh 'rụng rời chân tay' khi biết con dương tính với sán lợn