Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và vận hành hồ chứa an toàn

Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và vận hành hồ chứa an toàn

QĐND Online- Chiều ngày 26-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội nghị Tổng kết công...
Khối thi đua đưa ngành nông nghiệp thành điểm sáng

Khối thi đua đưa ngành nông nghiệp thành điểm sáng

Vượt lên thiên tai, triển khai tốt vụ đông xuân 2020 - 2021

Vượt lên thiên tai, triển khai tốt vụ đông xuân 2020 - 2021

Sông Hà Nội: Ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm

Sông Hà Nội: Ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm

Hồ Tả Trạch - phòng tuyến cắt lũ hiệu quả, giảm ngập lụt vùng hạ du

Hồ Tả Trạch - phòng tuyến cắt lũ hiệu quả, giảm ngập lụt vùng hạ du

14 giờ ngày 28/9 có báo cáo khẩn về điều hành hồ chứa lưu vực sông Hồng

14 giờ ngày 28/9 có báo cáo khẩn về điều hành hồ chứa lưu vực sông Hồng

TQ xả lũ: Cần cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin

TQ xả lũ: Cần cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng và các kịch bản ngập lụt tại Bắc bộ

Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng và các kịch bản ngập lụt tại Bắc bộ

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri, nêu quy hoạch hai bên sông Hồng

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri, nêu quy hoạch hai bên sông Hồng

Giấc mơ thành phố hai bên sông Hồng: Bao giờ?

Giấc mơ thành phố hai bên sông Hồng: Bao giờ?

Đường ven sông Hồng ở Hà Nội thiết kế 2 bậc, có cầu như ở Seoul

Đường ven sông Hồng ở Hà Nội thiết kế 2 bậc, có cầu như ở Seoul

Bí thư Hà Nội: Hai bên bờ sông Hồng như vậy thì Thủ đô sao phát triển được

Bí thư Hà Nội: Hai bên bờ sông Hồng như vậy thì Thủ đô sao phát triển được

Bài 2: Sử dụng nguồn nước hiệu quả

Bài 2: Sử dụng nguồn nước hiệu quả

Chủ động tiêu úng cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Chủ động tiêu úng cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Bắc Bộ: Cấy sớm, giảm gieo sạ né úng lụt vụ mùa

Bắc Bộ: Cấy sớm, giảm gieo sạ né úng lụt vụ mùa

Cần quản lý và sử dụng chặt chẽ nguồn nước trong vụ hè thu

Cần quản lý và sử dụng chặt chẽ nguồn nước trong vụ hè thu

Nguy cơ thiếu nước sẽ diễn ra khốc liệt, ảnh hưởng nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên

Nguy cơ thiếu nước sẽ diễn ra khốc liệt, ảnh hưởng nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên

Xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy: Đồng bộ nhiều giải pháp

Xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy: Đồng bộ nhiều giải pháp

Thực trạng nguồn nước các lưu vực sông - Bài 2: Sức ép về phát triển kinh tế-xã hội

Thực trạng nguồn nước các lưu vực sông - Bài 2: Sức ép về phát triển kinh tế-xã hội

Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tiết kiệm nguồn nước phục vụ phát điện và đổ ải

Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế tổng kết công tác thi đua năm 2019

Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế tổng kết công tác thi đua năm 2019

Đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với mực nước sông Hồng hạ thấp

Đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với mực nước sông Hồng hạ thấp

Hà Nội: Khốn khổ vì ô nhiễm nước sông

Hà Nội: Khốn khổ vì ô nhiễm nước sông

Tổng cục Thủy lợi chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Nông lâm Lào

Tổng cục Thủy lợi chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Nông lâm Lào

Đánh giá kỹ tác động đề xuất xây đập dâng

Đánh giá kỹ tác động đề xuất xây đập dâng

Chủ động kiểm soát, thích ứng mực nước các dòng sông bị hạ thấp

Chủ động kiểm soát, thích ứng mực nước các dòng sông bị hạ thấp