Bắt đầu từ khâu giống

Bắt đầu từ khâu giống

Giai đoạn 2018-2020, Viện Lúa ĐBSCL là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học sản xuất hạt giống phẩm...
Tìm cách giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa

Tìm cách giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa

Viện Lúa ĐBSCL hợp tác phát triển giống lúa bền vững

Viện Lúa ĐBSCL hợp tác phát triển giống lúa bền vững

Techmart–Techfest Mekong 2019, nơi gặp gỡ của doanh nghiệp và công nghệ

Techmart–Techfest Mekong 2019, nơi gặp gỡ của doanh nghiệp và công nghệ

Giống lúa chủ lực cho ĐBSCL: Lúa OM chịu phèn mặn

Giống lúa chủ lực cho ĐBSCL: Lúa OM chịu phèn mặn

Giống lúa chủ lực cho ĐBSCL: Vang danh OM xuất khẩu

Giống lúa chủ lực cho ĐBSCL: Vang danh OM xuất khẩu

Viện Lúa rạng danh Tổ quốc: Bài 3 - Thành quả và con đường phía trước

Thu nhập cao từ tổ hợp tác sản xuất lúa giống

Tăng cường hợp tác, chuyển giao các giống lúa OM

Chuyển giao quyền sử dụng đặc biệt 2 giống lúa OM 426 và OM 448