Tiến sĩ vào làm ở V-KIST có thể nhận lương tháng 3.000 USD

Tiến sĩ vào làm ở V-KIST có thể nhận lương tháng 3.000 USD

VKIST sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học

VKIST sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học

V-KIST: 'Tìm kiếm những người sẵn sàng làm bẩn đôi tay'

V-KIST: 'Tìm kiếm những người sẵn sàng làm bẩn đôi tay'

Khu Công nghệ cao TPHCM: Đẩy mạnh kết nối, thương mại hóa công nghệ

Khu Công nghệ cao TPHCM: Đẩy mạnh kết nối, thương mại hóa công nghệ

Đưa vào hoạt động khóa đào tạo thứ 2 về phát triển năng lực quản lý khoa học và công nghệ

Đưa vào hoạt động khóa đào tạo thứ 2 về phát triển năng lực quản lý khoa học và công nghệ

Khởi công xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc sau 5 năm 'phôi thai'

Khởi công xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc sau 5 năm 'phôi thai'

Động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Tin tưởng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam sẽ được nâng lên tầm cao mới

Từ KIST đến VKIST

Từ KIST đến VKIST