Khu Công nghệ cao TPHCM: Đẩy mạnh kết nối, thương mại hóa công nghệ

Khu Công nghệ cao TPHCM: Đẩy mạnh kết nối, thương mại hóa công nghệ

Đưa vào hoạt động khóa đào tạo thứ 2 về phát triển năng lực quản lý khoa học và công nghệ

Đưa vào hoạt động khóa đào tạo thứ 2 về phát triển năng lực quản lý khoa học và công nghệ

Khởi công xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc sau 5 năm 'phôi thai'

Khởi công xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc sau 5 năm 'phôi thai'

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong năm 2020

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong năm 2020

Động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân lực khoa học và công nghệ: Đổi mới lượng và chất

Nhân lực khoa học và công nghệ: Đổi mới lượng và chất

Tin tưởng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam sẽ được nâng lên tầm cao mới

Từ KIST đến VKIST

Từ KIST đến VKIST