Song Nhi bình an xuất viện về nhà

Song Nhi bình an xuất viện về nhà

85 ngày sau ca đại phẫu tách dính và hậu phẫu nhiều khó khăn, cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi...
Ca mổ tách dính Trúc Nhi - Diệu Nhi lập Kỷ lục Việt Nam

Ca mổ tách dính Trúc Nhi - Diệu Nhi lập Kỷ lục Việt Nam

Ca mổ tách dính Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận kỷ lục Guinness Việt Nam trong ngày 2 bé xuất viện

Ca mổ tách dính Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận kỷ lục Guinness Việt Nam trong ngày 2 bé xuất viện

Song Nhi hớn hở xuất viện, các y bác sĩ quyến luyến không nỡ rời xa

Song Nhi hớn hở xuất viện, các y bác sĩ quyến luyến không nỡ rời xa

Trao bằng kỷ lục Việt Nam cho ca phẫu thuật tách rời Trúc Nhi - Diệu Nhi

Trao bằng kỷ lục Việt Nam cho ca phẫu thuật tách rời Trúc Nhi - Diệu Nhi

Trúc Nhi và Diệu Nhi trong ngày xuất viện

Trúc Nhi và Diệu Nhi trong ngày xuất viện

Ca mổ tách Trúc Nhi, Diệu Nhi là kỷ lục của Việt Nam

Ca mổ tách Trúc Nhi, Diệu Nhi là kỷ lục của Việt Nam

Ca phẫu thuật tách cặp Song Nhi xác lập kỷ lục Việt Nam

Ca phẫu thuật tách cặp Song Nhi xác lập kỷ lục Việt Nam

Hà Tĩnh đề cử 3 sản vật tham gia hành trình quảng bá TOP đặc sản Việt Nam

Hà Tĩnh đề cử 3 sản vật tham gia hành trình quảng bá TOP đặc sản Việt Nam

Bỏ công việc lương 50 triệu đồng/tháng để mở quán cà phê đổi rác thải

Bỏ công việc lương 50 triệu đồng/tháng để mở quán cà phê đổi rác thải

Đề cử gạo ruộng rươi vào hành trình quảng bá TOP đặc sản Việt Nam 2020

Đề cử gạo ruộng rươi vào hành trình quảng bá TOP đặc sản Việt Nam 2020

Đề cử Gạo ruộng rươi Kiến Thụy: Tham gia Hành trình tìm kiếm, quảng bá TOP ẩm thực và đặc sản Việt Nam 2020

Đề cử Gạo ruộng rươi Kiến Thụy: Tham gia Hành trình tìm kiếm, quảng bá TOP ẩm thực và đặc sản Việt Nam 2020

Tổ chức Thiện nguyện Việt Nam: Hướng đi mới trong công tác thiện nguyện

Tổ chức Thiện nguyện Việt Nam: Hướng đi mới trong công tác thiện nguyện

Đột phá mới của Postef trong công nghệ sản xuất sợi quang

Đột phá mới của Postef trong công nghệ sản xuất sợi quang

Xác lập kỷ lục làng nghề dệt thổ cẩm Chăm lâu đời nhất Việt Nam

Xác lập kỷ lục làng nghề dệt thổ cẩm Chăm lâu đời nhất Việt Nam