Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vắcxin phòng lao để chống COVID-19

Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vắcxin phòng lao để chống COVID-19

Ấn Độ sẽ sử dụng một loại vắcxin phòng lao phổi cho trẻ sơ sinh để thử nghiệm trên người trưởng thành để...

Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vắcxin phòng lao để chống COVID-19

Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vắcxin phòng lao để chống COVID-19

Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm vắcxin phòng lao để chống COVID-19

Có một 'ngân hàng' đặc biệt để… cứu người

Có một 'ngân hàng' đặc biệt để… cứu người

'Kiên mắt to': Hiến máu giúp người cũng là giúp chính mình

'Kiên mắt to': Hiến máu giúp người cũng là giúp chính mình

Thêm một loại vắc xin 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Thêm một loại vắc xin 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Thêm loại vaccine '5 trong 1' mới đưa vào tiêm chủng

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Thêm vaccine 5 trong 1 được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Cần chấm dứt tình trạng 'cò' mua – bán máu ở bệnh viện!

Bệnh viện Việt Đức phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn tình trạng 'cò' máu