Phú Thọ: Khánh thành Trung tâm Sản Nhi chất lượng cao

Phú Thọ: Khánh thành Trung tâm Sản Nhi chất lượng cao

'Bệnh viện vệ tinh' điều trị người bệnh vùng sâu Sơn La từ tuyến đầu

'Bệnh viện vệ tinh' điều trị người bệnh vùng sâu Sơn La từ tuyến đầu

Đề án Bệnh viện vệ tinh: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Đề án Bệnh viện vệ tinh: Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Bước đột phá cho y tế cơ sở

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Bệnh viện tuyến trên giảm tải, người dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh phù hợp với từng địa phương

Nhiều bệnh viện tuyến dưới làm chủ kỹ thuật tim mạch

Nhiều bệnh viện tuyến dưới làm chủ kỹ thuật tim mạch

Hàn Quốc và Nga mở rộng hợp tác công nghệ an toàn hạt nhân

Hàn Quốc và Nga mở rộng hợp tác công nghệ an toàn hạt nhân

Y tế tuyến tỉnh chuyển biến tích cực nhờ Đề án bệnh viện vệ tinh

Y tế tuyến tỉnh chuyển biến tích cực nhờ Đề án bệnh viện vệ tinh

Điện thoại gần 700 triệu đồng 'ăn theo' Tổng thống Putin

Điện thoại gần 700 triệu đồng 'ăn theo' Tổng thống Putin