Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Bộ TT&TT vừa công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị gồm Vụ Hợp tác quốc tế, Quỹ Dịch vụ...
Bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tối cao

Bổ nhiệm nhân sự mới Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tối cao

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai quyết định về công tác cán bộ

Phần mềm thu thập hơi thở để người khiếm thị chẩn đoán, sàng lọc Covid-19

Phần mềm thu thập hơi thở để người khiếm thị chẩn đoán, sàng lọc Covid-19

Dán nhãn dữ liệu: Tạo việc làm mới cho người khiếm thị và góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Dán nhãn dữ liệu: Tạo việc làm mới cho người khiếm thị và góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Viện CNPM: Xây dựng Kho giải pháp số, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trong nước