Thường Xuân (Thanh Hóa): Lốc xoáy quét qua cột phát sóng gãy đổ đè sập nhà

Thường Xuân (Thanh Hóa): Lốc xoáy quét qua cột phát sóng gãy đổ đè sập nhà

Lốc xoáy làm gãy cột phát sóng, hàng ngàn hộ dân mất điện

Lốc xoáy làm gãy cột phát sóng, hàng ngàn hộ dân mất điện

Thanh Hóa: Lốc xoáy quật đổ cột viễn thông cao 65m, mất điện trên diện rộng

Thanh Hóa: Lốc xoáy quật đổ cột viễn thông cao 65m, mất điện trên diện rộng

Cột phát sóng cao 65m bị gãy đổ sau cơn lốc

Cột phát sóng cao 65m bị gãy đổ sau cơn lốc

Thanh Hóa: Lốc xoáy quật đổ cột viễn thông cao 65m, nhiều nơi mất điện

Thanh Hóa: Lốc xoáy quật đổ cột viễn thông cao 65m, nhiều nơi mất điện

Dông lốc làm cột phát sóng gãy ngã đè lên nhà dân

Dông lốc làm cột phát sóng gãy ngã đè lên nhà dân

Lốc xoáy làm đổ cột phát sóng BTS, gãy nhiều cột điện

Lốc xoáy làm đổ cột phát sóng BTS, gãy nhiều cột điện