Bản án cho kẻ trốn nã gần 30 năm đầu thú vì nhớ mẹ

Bản án cho kẻ trốn nã gần 30 năm đầu thú vì nhớ mẹ

Vì hám lợi, Vi Văn Học đã nhận vận chuyển 13,2kg thuốc phiện xuống TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi...