Ngày hội hiến máu - Hành Bồ tát đạo và trồng cây xanh tại Yên Tử

Ngày hội hiến máu - Hành Bồ tát đạo và trồng cây xanh tại Yên Tử

Ngày 13/3, tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ giỗ thiền sư...
Quảng Ninh: Lễ giỗ Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa

Quảng Ninh: Lễ giỗ Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa

Lễ giỗ Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn Giả

Lễ giỗ Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn Giả

Bến Tre: Hòa thượng Thích Trí Huệ viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Trí Huệ viên tịch

Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 37 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ

Thượng tọa Thích Tuệ Giác viên tịch

Thượng tọa Thích Tuệ Giác viên tịch

Tưởng niệm 37 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch

Tưởng niệm 37 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch

Đại lão Hòa thượng Tịnh Lương viên tịch, di chúc viếng tang chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ-tát để kết duyên

Đại lão Hòa thượng Tịnh Lương viên tịch, di chúc viếng tang chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ-tát để kết duyên

Lễ tưởng niệm lần thứ 24 cố Ni trưởng Thích nữ Như Thiệt viên tịch

Lễ tưởng niệm lần thứ 24 cố Ni trưởng Thích nữ Như Thiệt viên tịch

Trang nghiêm lễ tưởng niệm năm thứ 7 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Trang nghiêm lễ tưởng niệm năm thứ 7 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Châu, tại tổ đình Huê Lâm

Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Châu, tại tổ đình Huê Lâm

Tưởng niệm 7 năm ngày Sư ông Trí Tịnh viên tịch: Xin về miền ký ức

Tưởng niệm 7 năm ngày Sư ông Trí Tịnh viên tịch: Xin về miền ký ức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đắk Lắk: Khánh thành Bảo tháp Xá Lợi, tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Dũng

Đắk Lắk: Khánh thành Bảo tháp Xá Lợi, tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Dũng

Lễ bách nhật Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên

Lễ bách nhật Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên

TP.HCM: Chùa Phước Hòa tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Bích

TP.HCM: Chùa Phước Hòa tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Bích

TP.HCM: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Mỹ Quang

TP.HCM: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Mỹ Quang

TP.HCM: Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm lần thứ 48 Hòa thượng Giác Lý viên tịch

TP.HCM: Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm lần thứ 48 Hòa thượng Giác Lý viên tịch

GHPGVN gửi điện thư phân ưu cùng Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka

GHPGVN gửi điện thư phân ưu cùng Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka

Trạng nguyên duy nhất từ chối lấy công chúa để đi tu

Trạng nguyên duy nhất từ chối lấy công chúa để đi tu

Bình Dương: Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

Bình Dương: Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

Giáo đoàn VI tưởng niệm 41 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Huệ viên tịch

Giáo đoàn VI tưởng niệm 41 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Huệ viên tịch

Tiền Giang: Hòa thượng Thích Thiện Hòa viên tịch

Lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp

Lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp

Giáo hội Trung ương, TP.HCM viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Giáo hội Trung ương, TP.HCM viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Báo Giác Ngộ, Ban Thông tin - Truyền thông viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Báo Giác Ngộ, Ban Thông tin - Truyền thông viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn tại Tổ đình Long Thạnh

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn tại Tổ đình Long Thạnh

Trung ương Giáo hội cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

Trung ương Giáo hội cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Hàn Liên trà-tỳ

Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Hàn Liên trà-tỳ

Hòa thượng Thích Nhật Ấn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viên tịch

Hòa thượng Thích Nhật Ấn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viên tịch

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại Huế và TP.HCM

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại Huế và TP.HCM

Lễ húy nhật Quốc sư Thích Phước Huệ tại chùa Giác Uyển

Lễ húy nhật Quốc sư Thích Phước Huệ tại chùa Giác Uyển

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Tâm Huệ viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Tâm Huệ viên tịch

Tại sao có quan niệm: 'Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng'?

Tại sao có quan niệm: 'Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng'?

Rằm tháng Giêng có ý nghĩa thế nào, nên làm gì trong ngày đó?

Rằm tháng Giêng có ý nghĩa thế nào, nên làm gì trong ngày đó?

Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Huê

Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Huê

Du lịch tâm linh từ các di sản Phật giáo

Du lịch tâm linh từ các di sản Phật giáo

Bình Thuận: Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

Bình Thuận: Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM chúc Tết các cơ quan

Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM chúc Tết các cơ quan

Phát hiện xác ướp ngồi thiền 200 năm tuổi

Phát hiện xác ướp ngồi thiền 200 năm tuổi

Đi tìm lời giải cho ngọc xá lị bí ẩn của các cao tăng

Đi tìm lời giải cho ngọc xá lị bí ẩn của các cao tăng

Tân Bình: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh viên tịch

Tân Bình: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh viên tịch