Thực phẩm chức năng 'hô biến' thành thuốc chỉ nhờ quảng cáo

Thực phẩm chức năng 'hô biến' thành thuốc chỉ nhờ quảng cáo

Quảng cáo TPCN Viên Gut metaherb như thuốc, công ty CTCP Dược liệu Phương Đông bị phạt 50 triệu đồng

Quảng cáo TPCN Viên Gut metaherb như thuốc, công ty CTCP Dược liệu Phương Đông bị phạt 50 triệu đồng

Cục ATTP cảnh báo mua Viên Gut metaherb

Cục ATTP cảnh báo mua Viên Gut metaherb

Cẩn trọng khi mua thực phẩm chức năng Viên Gut Metaherb trên mạng

Cẩn trọng khi mua thực phẩm chức năng Viên Gut Metaherb trên mạng

Công ty CP dược liệu Phương Đông: Lập lờ quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc

Công ty CP dược liệu Phương Đông: Lập lờ quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc

Công ty CP dược liệu Phương Đông bị phạt do quảng cáo TPCN Viên Gut metaherb có tác dụng như thuốc

Công ty CP dược liệu Phương Đông bị phạt do quảng cáo TPCN Viên Gut metaherb có tác dụng như thuốc

Cty CP Dược liệu Phương Đông: Khánh thành Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cty CP Dược liệu Phương Đông: Khánh thành Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe