Chấn chỉnh tình trạng 'trấn lột' khách Tây ở hồ Hoàn Kiếm

Chấn chỉnh tình trạng 'trấn lột' khách Tây ở hồ Hoàn Kiếm

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói về hiện tượng 'chặt chém' khách du lịch ở hồ Gươm

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói về hiện tượng 'chặt chém' khách du lịch ở hồ Gươm

Xử lý nhóm đối tượng táo tợn trấn lột du khách nước ngoài quanh hồ Hoàn Kiếm

Xử lý nhóm đối tượng táo tợn trấn lột du khách nước ngoài quanh hồ Hoàn Kiếm

Ép khách du lịch đánh giày, mua bánh rán, 9 người bị bắt

Ép khách du lịch đánh giày, mua bánh rán, 9 người bị bắt

9 đối tượng ép khách nước ngoài mua bánh rán, đánh giày quanh hồ Hoàn Kiếm giá trên trời

9 đối tượng ép khách nước ngoài mua bánh rán, đánh giày quanh hồ Hoàn Kiếm giá trên trời

Tạm giữ 9 đối tượng chèo kéo, ép giá du khách ngoài

Tạm giữ 9 đối tượng chèo kéo, ép giá du khách ngoài

Bắt 9 đối tượng 'trấn lột' du khách nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bắt 9 đối tượng 'trấn lột' du khách nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

9 đối tượng đánh giày, bán bánh rán kiểu 'trấn lột' du khách ở Thủ đô sa lưới

9 đối tượng đánh giày, bán bánh rán kiểu 'trấn lột' du khách ở Thủ đô sa lưới

Triệu tập 9 đối tượng đánh giầy ép khách với giá 'cắt cổ'

Triệu tập 9 đối tượng đánh giầy ép khách với giá 'cắt cổ'

Lộ diện nhóm đối tượng ép giá 'cắt cổ' du khách nước ngoài

Lộ diện nhóm đối tượng ép giá 'cắt cổ' du khách nước ngoài

Lộ diện nhóm đối tượng trấn lột khách du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Lộ diện nhóm đối tượng trấn lột khách du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Triệu tập 9 đối tượng chèo kéo khách du lịch tại khu vực xung quanh Hồ Gươm

Triệu tập 9 đối tượng chèo kéo khách du lịch tại khu vực xung quanh Hồ Gươm

Triệu tập 9 đối tượng đánh giày, bán bánh rán ép khách mua giá cao ở Hồ Gươm

Triệu tập 9 đối tượng đánh giày, bán bánh rán ép khách mua giá cao ở Hồ Gươm

Làm rõ nhóm đối tượng bán hàng rong, đánh giày ép giá du khách nước ngoài

Làm rõ nhóm đối tượng bán hàng rong, đánh giày ép giá du khách nước ngoài