Vespa Primavera có thêm phiên bản đặc biệt, giá bán 77,5 triệu đồng

Vespa Primavera có thêm phiên bản đặc biệt, giá bán 77,5 triệu đồng

Vespa Primavera 50th Anniversary Edition ra mắt, giá từ 77,5 triệu đồng

Vespa Primavera 50th Anniversary Edition ra mắt, giá từ 77,5 triệu đồng

Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm giá 77,5 triệu tại Việt Nam

Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm giá 77,5 triệu tại Việt Nam

Piaggio Việt Nam ra mắt phiên bản đặc biệt Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm

Piaggio Việt Nam ra mắt phiên bản đặc biệt Vespa Primavera kỷ niệm 50 năm

Vespa Primavera phiên bản đặc biệt giá 77,5 triệu đồng

Vespa Primavera phiên bản đặc biệt giá 77,5 triệu đồng

Vespa Primavera bản kỷ niệm 50 năm có giá 77,5 triệu đồng tại VN

Vespa Primavera bản kỷ niệm 50 năm có giá 77,5 triệu đồng tại VN

Phiên bản đặc biệt Vespa Primavera ra mắt thị trường Việt Nam

Phiên bản đặc biệt Vespa Primavera ra mắt thị trường Việt Nam