Đảm bảo giao thông phục vụ đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Đảm bảo giao thông phục vụ đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Cây thiêng bí ẩn trong ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Cây thiêng bí ẩn trong ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Tích cực chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc 2019 tại Hà Nam

Tích cực chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên hợp Quốc 2019 tại Hà Nam

Đại lễ Vesak 2019, sự kiện đối ngoại nhân dân

Đại lễ Vesak 2019, sự kiện đối ngoại nhân dân

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019