Mô sinh học chữa tổn thương cơ xoay vai

Mô sinh học chữa tổn thương cơ xoay vai

Liệu pháp mới có tên GraftJacket sử dụng vật liệu làm từ da người hứa hẹn điều trị hiệu quả tình trạng đau...