Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình: Người tri kỷ của Startup

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình: Người tri kỷ của Startup

Bắt đầu với với những ngày đi bán phần mềm 'dạo' đến thành lập trang thương mại điện tử đầu tiên...
Nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có ý tưởng tốt

Nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có ý tưởng tốt

Vừa xuất hiện tại Shark Tank, 'tân cá mập' của NextTech đã chê startup 'ngáo giá'

Vừa xuất hiện tại Shark Tank, 'tân cá mập' của NextTech đã chê startup 'ngáo giá'

Chủ tịch NextTech Group: Sai lầm lớn nhất của startup là sống nhờ gọi vốn và đổ tiền mua KPI ảo

Chủ tịch NextTech Group: Sai lầm lớn nhất của startup là sống nhờ gọi vốn và đổ tiền mua KPI ảo

Chủ tịch NextTech Group ngồi ghế nóng Shark Tank, rót 10 triệu USD hỗ trợ startup công nghệ

Chủ tịch NextTech Group ngồi ghế nóng Shark Tank, rót 10 triệu USD hỗ trợ startup công nghệ

Shark Tank hợp tác với Quỹ hỗ trợ startup Next100.vc quy mô 10 triệu USD

Shark Tank hợp tác với Quỹ hỗ trợ startup Next100.vc quy mô 10 triệu USD

NEXTTECH GROUP: 92% DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỀU THẤT BẠI Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

NextTech ra mắt quỹ đầu tư khởi nghiệp Next100, quy mô 10 triệu USD