Biểu tượng thịnh vượng của Venezuela biến thành nhà tù cũ nát

Biểu tượng thịnh vượng của Venezuela biến thành nhà tù cũ nát

Từ một công trình được kỳ vọng là trung tâm thương mại lớn nhất, biểu tượng cho sự thịnh vượng, El...