Mỹ bắt vũ khí, dầu Iran giao cho Yemen, Venezuela

Mỹ bắt vũ khí, dầu Iran giao cho Yemen, Venezuela

Bộ Tư pháp Mỹ 'tổng kết' hoạt động bắt giữ các vũ khí và dầu của Iran đang chuyển đến Yemen và Venezuela.