Cám cảnh người đàn bà bán con lấy 32 triệu đồng

Cám cảnh người đàn bà bán con lấy 32 triệu đồng

Trần tình ngây ngô của người mẹ bán con mới sinh lấy 32 triệu đồng

Trần tình ngây ngô của người mẹ bán con mới sinh lấy 32 triệu đồng

Ham tiền bán cả con đẻ chưa tròn tháng

Ham tiền bán cả con đẻ chưa tròn tháng

Bị dụ dỗ, người mẹ bán con gái 20 ngày tuổi với giá 40 triệu đồng

Bị dụ dỗ, người mẹ bán con gái 20 ngày tuổi với giá 40 triệu đồng

Bị bắt vì mua bé 20 ngày tuổi giá 40 triệu

Bị bắt vì mua bé 20 ngày tuổi giá 40 triệu

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ buôn người, mẹ bán con gái 20 ngày tuổi lấy 40 triệu đồng

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ buôn người, mẹ bán con gái 20 ngày tuổi lấy 40 triệu đồng

Mẹ bán con gái 20 ngày tuổi lấy 40 triệu đồng

Mẹ bán con gái 20 ngày tuổi lấy 40 triệu đồng

Bị kẻ xấu dụ dỗ, mẹ bán con 20 ngày tuổi với giá 40 triệu đồng

Bị kẻ xấu dụ dỗ, mẹ bán con 20 ngày tuổi với giá 40 triệu đồng

Mẹ bán con gái 20 ngày tuổi để lấy 32 triệu đồng vì sợ... nuôi không nổi

Mẹ bán con gái 20 ngày tuổi để lấy 32 triệu đồng vì sợ... nuôi không nổi

Người mẹ 25 tuổi bán con mới sinh lấy 40 triệu đồng

Người mẹ 25 tuổi bán con mới sinh lấy 40 triệu đồng

Nghệ An: Mẹ bán con gái mới sinh với giá 40 triệu đồng

Nghệ An: Mẹ bán con gái mới sinh với giá 40 triệu đồng

Bắt 3 đối tượng dụ dỗ mẹ bán con với giá 40 triệu đồng

Bắt 3 đối tượng dụ dỗ mẹ bán con với giá 40 triệu đồng

Bắt giữ 'nữ quái' bế con người khác đi bán

Bắt giữ 'nữ quái' bế con người khác đi bán

Nghệ An: Mẹ nhẫn tâm bán con mới 20 ngày tuổi để lấy 40 triệu đồng

Nghệ An: Mẹ nhẫn tâm bán con mới 20 ngày tuổi để lấy 40 triệu đồng

Bắt đối tượng dụ dỗ người mẹ bán con gái 20 ngày tuổi với giá… 40 triệu đồng

Bắt đối tượng dụ dỗ người mẹ bán con gái 20 ngày tuổi với giá… 40 triệu đồng

Nghệ An: Người mẹ nhẫn tâm bán con lấy 32 triệu đồng

Nghệ An: Người mẹ nhẫn tâm bán con lấy 32 triệu đồng

Mẹ bán con gái 20 ngày tuổi lấy 32 triệu đồng

Mẹ bán con gái 20 ngày tuổi lấy 32 triệu đồng

Nghệ An: Mẹ bán con gái chưa đầy 1 tháng tuổi với giá 40 triệu đồng

Nghệ An: Mẹ bán con gái chưa đầy 1 tháng tuổi với giá 40 triệu đồng

Người mẹ mang con chưa đầy 1 tháng tuổi đi bán lấy 40 triệu đồng

Người mẹ mang con chưa đầy 1 tháng tuổi đi bán lấy 40 triệu đồng

Bán con mới 20 ngày tuổi để lấy 32 triệu đồng

Bán con mới 20 ngày tuổi để lấy 32 triệu đồng

Mẹ nhẫn tâm bán con hơn 20 ngày tuổi lấy 40 triệu đồng

Mẹ nhẫn tâm bán con hơn 20 ngày tuổi lấy 40 triệu đồng

Người mẹ bán con gái chưa đầy 1 tháng tuổi lấy 40 triệu đồng

Người mẹ bán con gái chưa đầy 1 tháng tuổi lấy 40 triệu đồng