Đình chỉ, thu hồi khẩn cấp Kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Đình chỉ, thu hồi khẩn cấp Kem dưỡng ẩm Vaseline SH do không đạt chất lượng

Thu hồi mỹ phẩm Kem dưỡng ẩm Vaseline SH do công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải sản xuất

Thu hồi mỹ phẩm Kem dưỡng ẩm Vaseline SH do công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải sản xuất

Vì sao kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị đình chỉ lưu hành?

Vì sao kem dưỡng ẩm Vaseline SH bị đình chỉ lưu hành?

Xài Vaseline SH không 'date' của HMP Sơn Hải... hại da thế nào?

Xài Vaseline SH không 'date' của HMP Sơn Hải... hại da thế nào?

Thu hồi lô kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Thu hồi lô kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Yêu cầu thu hồi khẩn cấp kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Yêu cầu thu hồi khẩn cấp kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Không đảm bảo chất lượng, kem dưỡng ẩm vaseline SH bị thu hồi trên toàn quốc

Không đảm bảo chất lượng, kem dưỡng ẩm vaseline SH bị thu hồi trên toàn quốc

Đình chỉ lưu hành, thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH

Đình chỉ lưu hành, thu hồi khẩn kem dưỡng ẩm Vaseline SH