Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin tại Thái Nguyên

Bắt 5 đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin tại Thái Nguyên

Bắt đối tượng mua bán trái phép 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng mua bán trái phép 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giáo viên người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt giáo viên người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy vào Việt Nam

Sơn La bắt giữ 23.000 viên ma túy tổng hợp

Sơn La bắt giữ 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ giáo viên người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ giáo viên người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang một thầy giáo người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang một thầy giáo người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giáo viên người Lào mang theo 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giáo viên người Lào mang theo 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng mua bán trái phép 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng mua bán trái phép 23.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy tổng hợp

Sơn La thu giữ 23 nghìn viên ma túy tổng hợp

Sơn La thu giữ 23 nghìn viên ma túy tổng hợp