Trang bị đỉnh cao khiến Lavina Nga mạnh hơn Mistral

Trang bị đỉnh cao khiến Lavina Nga mạnh hơn Mistral

Vũ khí trên tàu đổ bộ Nga xa lạ với Mistral

Vũ khí trên tàu đổ bộ Nga xa lạ với Mistral

Vũ khí trên tàu đổ bộ Nga xa lạ với Mistral

Vũ khí trên tàu đổ bộ Nga xa lạ với Mistral

Nga quyết hồi sinh tàu sân bay Kuznetsov sau hỏa hoạn

Nga quyết hồi sinh tàu sân bay Kuznetsov sau hỏa hoạn

Hạm đội tàu chiến cỡ nhỏ Nga có mạnh như tuyên bố?

Hạm đội tàu chiến cỡ nhỏ Nga có mạnh như tuyên bố?

Nga nghiên cứu công nghệ phát hiện tàu ngầm mới

Nga nghiên cứu công nghệ phát hiện tàu ngầm mới

Hải quân Nga không thể có tàu ngầm AIP trước năm 2027

Chuyên gia chỉ rõ điểm yếu chí tử của tàu chiến cỡ nhỏ Hải quân Nga