Nga muốn cho Trung Quốc thuê đất nông nghiệp, giới chuyên gia nghi ngờ

Nga muốn cho Trung Quốc thuê đất nông nghiệp, giới chuyên gia nghi ngờ

Trung Quốc thuê đất khắp thế giới đỡ đòn trừng phạt Mỹ

Trung Quốc thuê đất khắp thế giới đỡ đòn trừng phạt Mỹ

Nga cho Trung Quốc thuê đất trồng đậu tương

Nga cho Trung Quốc thuê đất trồng đậu tương

Ông Putin: 'Kim ngạch thương mại Nga-Trung có thể đạt mức 100 tỷ USD trong năm nay'

Ông Putin: 'Kim ngạch thương mại Nga-Trung có thể đạt mức 100 tỷ USD trong năm nay'

Nga 'bật đèn xanh', muốn giúp TQ đối đầu thương mại với Mỹ?

Nga 'bật đèn xanh', muốn giúp TQ đối đầu thương mại với Mỹ?

Nga cấp 1 triệu hécta đất giúp Trung Quốc thoát sức ép trừng phạt từ Mỹ?

Nga cấp 1 triệu hécta đất giúp Trung Quốc thoát sức ép trừng phạt từ Mỹ?

Trung Quốc không dễ thuê đất Nga

Trung Quốc không dễ thuê đất Nga

Trung Quốc có thể thuê đất ở vùng Viễn Đông của Nga để trồng đậu tương

Trung Quốc có thể thuê đất ở vùng Viễn Đông của Nga để trồng đậu tương