Những bức ảnh thắng giải cuộc thi 'Nhiếp ảnh gia môi trường năm 2019'

Những bức ảnh thắng giải cuộc thi 'Nhiếp ảnh gia môi trường năm 2019'

SL Shanth Kumar đã giành được giải nhiếp ảnh gia môi trường Ciwem năm 2019 cho hình ảnh những ngôi nhà bị...