Giả dị ứng bao cao su, lây nhiễm HIV cho 30 phụ nữ

Giả dị ứng bao cao su, lây nhiễm HIV cho 30 phụ nữ

Gã kế toán lây truyền HIV cho 32 phụ nữ khi quan hệ tình dục

Gã kế toán lây truyền HIV cho 32 phụ nữ khi quan hệ tình dục

Kẻ 'bẫy tình', cố ý lây nhiễm HIV cho 32 phụ nữ bị kết án 24 năm tù

Kẻ 'bẫy tình', cố ý lây nhiễm HIV cho 32 phụ nữ bị kết án 24 năm tù

Dương tính HIV, gã đàn ông còn giả vờ dị ứng bao cao su để truyền bệnh cho 30 bạn tình

Dương tính HIV, gã đàn ông còn giả vờ dị ứng bao cao su để truyền bệnh cho 30 bạn tình

Ý: Dính HIV, cố tình 'quan hệ' với 52 phụ nữ để lây nhiễm

Ý: Dính HIV, cố tình 'quan hệ' với 52 phụ nữ để lây nhiễm

Bị kết án 24 năm tù vì lây nhiễm HIV cho 30 phụ nữ

Bị kết án 24 năm tù vì lây nhiễm HIV cho 30 phụ nữ

Lãnh án tù 24 năm tù giam vì truyền HIV cho 32 phụ nữ

Lãnh án tù 24 năm tù giam vì truyền HIV cho 32 phụ nữ

Rome: Kết án tù người đàn ông lây nhiễm HIV cho hơn 30 phụ nữ

Rome: Kết án tù người đàn ông lây nhiễm HIV cho hơn 30 phụ nữ

Dương tính HIV còn ngủ với hàng chục phụ nữ

Dương tính HIV còn ngủ với hàng chục phụ nữ