Công ty Thịnh Long được vinh danh xếp hạng doanh nghiệp XKLĐ 5 sao năm 2018-2019

Công ty Thịnh Long được vinh danh xếp hạng doanh nghiệp XKLĐ 5 sao năm 2018-2019

Đằng sau những con số

Chất lượng việc làm tại Việt Nam đang là một thách thức

Chất lượng việc làm tại Việt Nam đang là một thách thức

Lao động chất lượng cao của Việt Nam khá thấp

Lao động chất lượng cao của Việt Nam khá thấp

Cải thiện chất lượng việc làm cần phải được ưu tiên

Cải thiện chất lượng việc làm cần phải được ưu tiên

Chất lượng việc làm vẫn là thách thức

Việt Nam 'chạy đà' vào nhóm nước thu nhập trung bình cao

Việt Nam đang cần nhiều lao động có kỹ năng nghề cao

Tương lai của việc làm: Bắt đầu từ giáo dục nghề nghiệp 4.0

Thiếu trầm trọng lao động nông nghiệp 4.0

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): Việt Nam cần tạo thị trường mới để tăng năng suất lao động

Báo chí 'vào cuộc' lên tiếng bảo vệ trẻ em khỏi lao động nặng nhọc, độc hại

Hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp và tăng trưởng xanh

Việt Nam tham gia đàm phán Công ước mới của ILO về bạo lực và quấy rối

Tương lai việc làm: Cần những kỹ năng cao hơn

Việt Nam cần nhiều lao động kỹ năng để thoát bẫy thu nhập thấp

Việt Nam cần lực lượng lao động kỹ năng tốt để phát triển cao hơn

Kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam: Những số liệu đáng suy ngẫm

Khẳng định mạnh mẽ cam kết đảm bảo lao động khuyết tật không bị phân biệt đối xử

Việt Nam phê chuẩn công ước về việc làm cho người khuyết tật

Thúc đẩy dịch vụ việc làm cho thanh niên

ILO: 40% thanh niên Việt Nam có việc qua bạn bè giới thiệu

40% thanh niên kiếm được việc nhờ thông tin từ bạn, người thân