Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)

Thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và và hội nhập quốc tế (1992 - nay)
Lý giải mâu thuẫn của đại diện Armenia-Azerbaijan khi lệnh ngừng bắn bị vi phạm

Lý giải mâu thuẫn của đại diện Armenia-Azerbaijan khi lệnh ngừng bắn bị vi phạm

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐẠI SỨ CỘNG HÒA ARMENIA TẠI VIỆT NAM

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐẠI SỨ CỘNG HÒA ARMENIA TẠI VIỆT NAM

Chuyện ít biết về chuyến thăm đặc biệt của Bác Hồ tới đất nước Armenia

Chuyện ít biết về chuyến thăm đặc biệt của Bác Hồ tới đất nước Armenia

Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia trao 121 triệu đồng giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19

Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia trao 121 triệu đồng giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Armenia và Angola trên nhiều lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Armenia và Angola trên nhiều lĩnh vực

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Angola và Armenia

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Angola và Armenia

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Australia và Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Tháng 3-2020, mở 'Chợ Việt Nam' đầu tiên tại Malaysia

Việt Nam và các nước EAEU cần làm gì để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế?

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Việt Nam và Armenia ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch

Ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam - Armenia

Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Yerevan

Thúc đẩy tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Armenia

Việt Nam – Armenia vẫn còn nhiều 'dư địa' để hợp tác toàn diện hơn nữa

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác về kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Armenia

Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Armenia – Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Việt Nam luôn tạo điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư