Bước đột phá trong phòng chống HIV/AIDS

Bước đột phá trong phòng chống HIV/AIDS

Thế giới sẽ có vaccine HIV vào năm 2021

Thế giới sẽ có vaccine HIV vào năm 2021

Kỳ vọng vaccine mới tiêu diệt hoàn toàn virus

Kỳ vọng vaccine mới tiêu diệt hoàn toàn virus

Thế giới sẽ có vaccine HIV vào năm 2021

Thế giới sẽ có vaccine HIV vào năm 2021

Vaccine phòng HIV có thể được ra mắt năm 2021

Vaccine phòng HIV có thể được ra mắt năm 2021

Sắp có vaccine HIV

Sắp có vaccine HIV

Đây là hai siêu năng lực của Bill Gates do chính ông thừa nhận

Hy vọng mới về ngăn ngừa HIV/AIDS

5 người mắc HIV khỏi bệnh hoàn toàn nhờ vaccine mới

Chấn động: Vaccine AIDS cứu 5 bệnh nhân 'sạch' HIV trong 7 tháng