Nhiều điểm nghẽn, dệt may Việt Nam đang bất lợi ở cửa xuất khẩu?

Nhiều điểm nghẽn, dệt may Việt Nam đang bất lợi ở cửa xuất khẩu?

Xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ vào Việt Nam tăng 48%

Xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ vào Việt Nam tăng 48%

Lo ngại lợi nhuận sụt giảm, doanh nghiệp dệt may tìm hướng ứng phó trong năm 2020

Lo ngại lợi nhuận sụt giảm, doanh nghiệp dệt may tìm hướng ứng phó trong năm 2020

Khai mạc 4 triển lãm quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc 4 triển lãm quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc đồng thời 4 triển lãm chuyên ngành dệt may, da giày tại TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc đồng thời 4 triển lãm chuyên ngành dệt may, da giày tại TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày

Khai mạc chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp dệt may Việt Nam lần thứ 19

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp dệt may Việt Nam lần thứ 19

Cơ hội phát triển ngành dệt may và da giày

Cơ hội phát triển ngành dệt may và da giày

Nhiều công nghệ, sản phẩm hiện đại được giới thiệu tại chuỗi triển lãm dệt may, da giày 2019

Nhiều công nghệ, sản phẩm hiện đại được giới thiệu tại chuỗi triển lãm dệt may, da giày 2019