Triển lãm cơ khí METALEX Vietnam 2019 có gì mới?

Triển lãm cơ khí METALEX Vietnam 2019 có gì mới?

METALEX Vietnam 2019, Triển lãm quốc tế hàng đầu Việt Nam về Máy công cụ và Giải pháp cơ khí sẽ diễn ra từ...