Bẫy thu nhập trung bình và màu áo xanh trên phố

Bẫy thu nhập trung bình và màu áo xanh trên phố

Nếu 'màu áo xanh' càng trở nên phổ biến, sẽ dẫn đến một bộ phận lớn rơi vào 'bẫy', mà rộng hơn là cả nền...
Tiến lên 'nấc thang' cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu (Kỳ 1)

Tiến lên 'nấc thang' cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu (Kỳ 1)

Thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng

Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng

Tài liệu Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

Tài liệu Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

Tìm ra cách làm phù hợp cho Việt Nam

Tìm ra cách làm phù hợp cho Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Các khuyến nghị chính sách đều rất có giá trị

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Các khuyến nghị chính sách đều rất có giá trị

Việt Nam nỗ lực phát triển, hội nhập thành công

Việt Nam nỗ lực phát triển, hội nhập thành công

Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019: Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019: Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Tin kinh tế 19/9: 'Doanh nghiệp Việt chỉ thu tiền lẻ ở chuỗi giá trị toàn cầu'

Tin kinh tế 19/9: 'Doanh nghiệp Việt chỉ thu tiền lẻ ở chuỗi giá trị toàn cầu'

Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu sản phẩm hữu hình với giá trị không cao

Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu sản phẩm hữu hình với giá trị không cao

Cơ quan nhà nước ngày càng khó tuyển dụng cán bộ trẻ, tài năng?

Cơ quan nhà nước ngày càng khó tuyển dụng cán bộ trẻ, tài năng?

Thúc đẩy cải cách, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Thúc đẩy cải cách, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019

Thủ tướng: 'Việt Nam phải hành động vươn lên, phát huy nguồn nhân lực năng động, sáng tạo...'

Thủ tướng: 'Việt Nam phải hành động vươn lên, phát huy nguồn nhân lực năng động, sáng tạo...'

VRDF 2019: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

VRDF 2019: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về một Việt Nam không ngừng mơ ước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về một Việt Nam không ngừng mơ ước

Thủ tướng cảnh báo 'bẫy thu nhập trung bình' đe doa trực tiếp Việt Nam

Thủ tướng cảnh báo 'bẫy thu nhập trung bình' đe doa trực tiếp Việt Nam

Việt Nam cần cải cách táo bạo để nắm bắt các cơ hội tương lai

Việt Nam cần cải cách táo bạo để nắm bắt các cơ hội tương lai

Thủ tướng: Việt Nam còn nhiều ước mơ dang dở, day dứt!

Thủ tướng: Việt Nam còn nhiều ước mơ dang dở, day dứt!

Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động

Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019)

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Việt Nam đang nỗ lực phát triển, hội nhập thành công vào thế giới'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Việt Nam đang nỗ lực phát triển, hội nhập thành công vào thế giới'

TS. Jonathan Pincus: Không có bản sơ đồ, thiết kế cố định nào cho cải cách thể chế

TS. Jonathan Pincus: Không có bản sơ đồ, thiết kế cố định nào cho cải cách thể chế

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chúng ta nên có chức danh Tổng Công vụ trưởng'

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chúng ta nên có chức danh Tổng Công vụ trưởng'

Khai mạc VRDF 2019: 'Khát vọng thịnh vượng của Việt Nam rất rõ ràng'

Khai mạc VRDF 2019: 'Khát vọng thịnh vượng của Việt Nam rất rõ ràng'

Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Cảnh báo về nguy cơ nhiễm độc cho dân trong vụ cháy Nhà máy Rạng Đông không rõ là trách nhiệm của cấp nào?

Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Cảnh báo về nguy cơ nhiễm độc cho dân trong vụ cháy Nhà máy Rạng Đông không rõ là trách nhiệm của cấp nào?

VRDF 2019: Chuyên gia chỉ 'lỗi' bộ máy hành chính và thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

VRDF 2019: Chuyên gia chỉ 'lỗi' bộ máy hành chính và thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 có những gì?

Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 có những gì?

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: Bộ máy Việt Nam giống 'con nhộng' mới 'lột xác một nửa'

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: Bộ máy Việt Nam giống 'con nhộng' mới 'lột xác một nửa'

Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng

Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng

WB: Việt Nam cần có những cải cách táo bạo để kinh tế 'cất cánh'

WB: Việt Nam cần có những cải cách táo bạo để kinh tế 'cất cánh'

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Khai mạc VRDF 2019: Việt Nam khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động

Khai mạc VRDF 2019: Việt Nam khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động

Diễn đàn VRDF 2019: Vượt qua 'bẫy thu nhập trung bình' là thách thức đối với Việt Nam

Diễn đàn VRDF 2019: Vượt qua 'bẫy thu nhập trung bình' là thách thức đối với Việt Nam

Đổi mới vì một Việt Nam thịnh vượng

Đổi mới vì một Việt Nam thịnh vượng

Khai mạc diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019 (VRDF)

Khai mạc diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019 (VRDF)

Khai mạc VRDF 2019

Khai mạc VRDF 2019

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Chỉ riêng việc thoát bẫy thu nhập trung bình cũng đã là thách thức'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Chỉ riêng việc thoát bẫy thu nhập trung bình cũng đã là thách thức'

Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động

Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động

Trước thềm Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam: Băn khoăn câu hỏi 'làm thế nào?'

Trước thềm Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam: Băn khoăn câu hỏi 'làm thế nào?'

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019: Đổi mới cơ chế hợp tác vì một Việt Nam thịnh vượng

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019: Đổi mới cơ chế hợp tác vì một Việt Nam thịnh vượng

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Vị thế đã khác trước, Việt Nam cần có chiến lược toàn diện hơn

Vị thế đã khác trước, Việt Nam cần có chiến lược toàn diện hơn