Chửi tục kiểu 'xã hội đen', Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng từ chức

Chửi tục kiểu 'xã hội đen', Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng từ chức

Nóng: VPF và VFF họp kín về vụ băng ghi âm rò rỉ

Nóng: VPF và VFF họp kín về vụ băng ghi âm rò rỉ

Quy định có sẵn, VFF vẫn chậm xử lý!

Quy định có sẵn, VFF vẫn chậm xử lý!

Ông Dương Văn Hiền: 'Có vài người khác cũng ghi âm như tôi'

Ông Dương Văn Hiền: 'Có vài người khác cũng ghi âm như tôi'

Phó chủ tịch VPF dọa đánh phó ban Trọng tài VFF: 'Thượng bất chính, hạ tắc loạn'

Phó chủ tịch VPF dọa đánh phó ban Trọng tài VFF: 'Thượng bất chính, hạ tắc loạn'

Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng đối diện với án phạt nặng

Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng đối diện với án phạt nặng

Sẽ tiến hành đối chất giữa Phó ban Trọng tài và Phó Chủ tịch VPF?

Sẽ tiến hành đối chất giữa Phó ban Trọng tài và Phó Chủ tịch VPF?

VPF và Ban Trọng tài vẫn chưa 'đánh nhau' xong

VPF và Ban Trọng tài vẫn chưa 'đánh nhau' xong

VPF rối 'như canh hẹ' vì ông Dương Văn Hiền

VPF rối 'như canh hẹ' vì ông Dương Văn Hiền