PLX và POW được dự báo lọt rổ VN30

PLX và POW được dự báo lọt rổ VN30

SSI ước tính chỉ số VN30 Index sẽ có những thay đổi với việc PLX và POW được thêm vào trong khi DPM và GMD...