VNPT là đơn vị viễn thông sáng tạo nhất châu Á

VNPT là đơn vị viễn thông sáng tạo nhất châu Á

Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT vừa được xướng tên là 'đơn vị viễn thông sáng tạo nhất châu...
Nền tảng định danh điện tử eKYC của VNPT có gì?

Nền tảng định danh điện tử eKYC của VNPT có gì?

Ra mắt nền tảng định danh điện tử từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân

Ra mắt nền tảng định danh điện tử từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân

Ra mắt nền tảng giúp trích xuất thông tin từ giấy tờ cá nhân

Ra mắt nền tảng giúp trích xuất thông tin từ giấy tờ cá nhân

Ra mắt nền tảng định danh điện tử xác thực giấy tờ cá nhân

Ra mắt nền tảng định danh điện tử xác thực giấy tờ cá nhân

Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC - ''giấy thông hành'' cho môi trường số

Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC - ''giấy thông hành'' cho môi trường số

Trích xuất thông tin cá nhân chính xác bằng Nền tảng định danh diện tử

Trích xuất thông tin cá nhân chính xác bằng Nền tảng định danh diện tử

Bộ Thông tin Truyền thông ra mắt nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC

Bộ Thông tin Truyền thông ra mắt nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC

Loạt sản phẩm công nghệ số của VNPT tại triển lãm ITU Digital World 2020

Loạt sản phẩm công nghệ số của VNPT tại triển lãm ITU Digital World 2020

Một số chương trình phát sóng ngày 9-10

Một số chương trình phát sóng ngày 8-10

VNPT 'gặt hái' tại Giải thưởng Kinh doanh quốc tế 2020

VNPT 'gặt hái' tại Giải thưởng Kinh doanh quốc tế 2020

Các giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT được vinh danh tại giải thưởng quốc tế

Các giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT được vinh danh tại giải thưởng quốc tế

VNPT gặt hái nhiều giải thưởng với giải pháp chính phủ điện tử

VNPT gặt hái nhiều giải thưởng với giải pháp chính phủ điện tử

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020

VNPT đoạt nhiều giải thưởng Sao Khuê 2020 trên nhiều lĩnh vực

VNPT đoạt nhiều giải thưởng Sao Khuê 2020 trên nhiều lĩnh vực