VNPT đã ký kết hợp tác với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

VNPT đã ký kết hợp tác với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Huyện Như Xuân khánh thành hạ tầng thông tin hội nghị trực tuyến

Huyện Như Xuân khánh thành hạ tầng thông tin hội nghị trực tuyến

VNPT và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

VNPT và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

VNPT hỗ trợ Ngành Giáo dục Thanh Hóa trong ứng dụng CNTT

VNPT hỗ trợ Ngành Giáo dục Thanh Hóa trong ứng dụng CNTT

VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020

VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020

Thêm trụ cột mới, VNPT quyết bứt phá mạnh trong lĩnh vực CNTT

Thêm trụ cột mới, VNPT quyết bứt phá mạnh trong lĩnh vực CNTT

Cán bộ kỹ thuật VNPT quên mình cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Cán bộ kỹ thuật VNPT quên mình cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Trường đại học trang bị màn hình 36m2 phục vụ sinh viên cổ vũ U23

Trường đại học trang bị màn hình 36m2 phục vụ sinh viên cổ vũ U23

VNPT tặng 452 suất quà cho học sinh vùng tâm lũ Thanh Hóa

VNPT tặng 452 suất quà cho học sinh vùng tâm lũ Thanh Hóa

VNPT cơ bản khắc phục xong các sự cố liên lạc do mưa lũ gây ra tại Thanh Hóa

VNPT cơ bản khắc phục xong các sự cố liên lạc do mưa lũ gây ra tại Thanh Hóa

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa nhận Bằng khen của Bộ Tài chính

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa nhận Bằng khen của Bộ Tài chính