Thanh Hóa: Phần mềm VNPT-HIS phục vụ ngành Y tế và người dân hiệu quả

Thanh Hóa: Phần mềm VNPT-HIS phục vụ ngành Y tế và người dân hiệu quả

VNPT giới thiệu các giải pháp CNTT tại Hội chợ mùa thu Lam Kinh năm 2018

VNPT giới thiệu các giải pháp CNTT tại Hội chợ mùa thu Lam Kinh năm 2018

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017

Đoàn Thanh niên Sở TT&TT Thanh Hóa, Trung tâm CNTT&TT các tỉnh Bắc Trung bộ tặng quà cho các em học sinh huyện Cẩm Thủy và Quan Hóa

Đoàn Thanh niên Sở TT&TT Thanh Hóa, Trung tâm CNTT&TT các tỉnh Bắc Trung bộ tặng quà cho các em học sinh huyện Cẩm Thủy và Quan Hóa

VNPT Thanh Hóa khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VNPT Thanh Hóa khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thanh niên khởi nghiệp - nhìn từ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

Thanh niên khởi nghiệp - nhìn từ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

VNPT đã ký kết hợp tác với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

VNPT đã ký kết hợp tác với gần 20 huyện/thị/thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Huyện Như Xuân khánh thành hạ tầng thông tin hội nghị trực tuyến

Huyện Như Xuân khánh thành hạ tầng thông tin hội nghị trực tuyến

VNPT và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

VNPT và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

VNPT hỗ trợ Ngành Giáo dục Thanh Hóa trong ứng dụng CNTT

VNPT hỗ trợ Ngành Giáo dục Thanh Hóa trong ứng dụng CNTT

VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020

VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020

Thêm trụ cột mới, VNPT quyết bứt phá mạnh trong lĩnh vực CNTT

Thêm trụ cột mới, VNPT quyết bứt phá mạnh trong lĩnh vực CNTT

Cán bộ kỹ thuật VNPT quên mình cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Cán bộ kỹ thuật VNPT quên mình cứu cô gái nhảy cầu tự tử